matrix

Prezes wchodzi do historii Polski jako matrix Konrada Mazowieckiego , zapraszając zbrojne hufce przyjaciół, którzy będą bronili jego formacji politycznej przed barbarzyńcami .
Prezes będzie usuwał pomniki barbarzyńców w czasie lokalnych happeningów.
Usuwanie pomników będzie transmitowane przez TVP na wzór słynnej globalnej transmisji usuwania pomnika Husajna. Efekty tych wspaniałych pomysłów będą zresztą podobne. Jedni palili książki a inni burzą pomniki. To jest globalna epidemia. Będzie przy tym okazja do ludowych festynów i wiele atrakcji oraz lokalnych sporów odwracających uwagę wyborców od rosnących długów i braku inwestycji przemysłowych.
Budowa nowych pomników stworzy miejsca pracy dla artystów nowego Globalrealizmu , którego wytwory będą otoczone kultem partyjnym najbliższej drużyny prezesa.Ten kraj łącznie z granicami, elitą intelektualną, przemysłem, nauką, kulturą i wielką cywilizacją został po wojnie stworzony przez radykalną polską lewicę /dziś zwaną komuną/. Wszystko tutaj wywodzi się z tej komuny, łącznie z tą babą, której nie chcę nazywać. I będą burzyć pomniki, pomniki chwały i krwi wyzwolicieli. Jedyna nadzieja to w precedensach historycznych, rozbiorach, powstaniach i wrześniu 39, kiedy to wszystko trafił nagle szlag.
Zaczyna się nowa era, która mnie również zaskoczyła rozmachem pary w gwizdek.
Miejmy nadzieję, że to początek końca ery kombatantów PO-PiS . Formacja ta okazuje się niereformowalna.